Άρθρα

Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 απόφοιτος της ειδικότητας

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων, Δικτύων Επικοινωνιών   μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 •  Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.
 •  Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων.
 •  Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.
 •  Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου.
 •  Καταστήματα πώλησης η/υ και δικτυακών προϊόντων.
 •  
 •  Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων. 

 Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων, Δικτύων Επικοινωνιών  Νομοθεσία

          Ν 4254/2014, άρθρο 1  παρ. Η2 (ΦΕΚ 85/07.04.2014, τ.? Α?.)Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:

          Χειριστής auto cue

 •           Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 •           Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 •           Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 •           Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 •           Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 •           Τεχνικός Μεταγραφών
 •           Μηχανικός Τηλεόρασης 
 •       Master Control 


Περισσότερες πληροφορίες για την ειδικότητα των Ηλεκτρονικών του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου από το 1ο ΕΕΚ Ηρακλείου ΕΔΩ!

Φωτογραφίες από τα εργαστήρια των μαθητών του σχολείου μας και του 1ου ΕΚ Ηρακλείου

Σχολικό Έτος 2019-20

 

 

Παλαιότερων ετών

 Κόλληση οπτικών ινών

Additional information