Ειδικότητες του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

  1. Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  2. Διοίκησης και Οικονομίας
  3. Μηχανολογίας
  4. Υγείας - Πρόνοιας ? Ευεξίας
  5. Γεωπονίας - Τροφίμων και Περιβάλλοντος

(Α τάξη)

1.      Μαθήματα Γενικής Παιδείας 

2.      Μαθήματα Προσανατολισμού ( ΕΕΤ ερευνητικές εργασίες στην Τεχνολογία- ΣΕΠ Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- ΖΔΔ Ζώνη Δημιουργικών δραστηριοτήτων).

3.      Μαθήματα Επιλογής (Αγωγή Υγείας-Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής-Αρχές Μηχανολογίας-Αρχές Οικονομίας-Γεωπονία και Αειφόρο Ανάπτυξη κ.λπ.

(Β και Γ ΤΆΞΗ) ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Πληροφορίες από την πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού:

 

         ΤΟΜΕΙΣ                ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Διοίκησης και 
Οικονομίας

Υπάλληλος  Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού 

Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου  και φυσικού αερίου

 

Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

 

Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Τεχνικός φυτικής παραγωγής

Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου

Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών

 

 

Υγείας - Πρόνοιας

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Additional information