Μήνυμα Διευθυντή

Αγαπητοί γονείς και μαθητές

Ο Διευθυντής Στογιαννόπουλος Διονύσιος και οι Καθηγητές του 3ου Επαλ Ηρακλείου  σας καλωσορίζουν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Στόχος αυτής της σελίδας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή χρήσιμων ιδεών, υλικού και πληροφοριών μεταξύ καθηγητών, γονέων, μαθητών σε θέματα που αφορούν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το σχολείο μας. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στην προσπάθεια αυτή, στέλνοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για την αναβάθμιση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

Σας ευχόμαστε  καλή πρόοδο!        

 

Additional information