Άρθρα

Γεωπονίας - Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας

 Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής μπορούν να εργαστούν:

?  Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβατικής ή βιολογικής καλλιέργειας.

?  Σε επιχειρήσεις διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

?  Σε επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού ή παραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών.

?  Σε επιχειρήσεις εμπορίας και διακίνησης προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

       ?  Στο Υπουργείο Γεωργίας και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

              Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο του σχολείου μας! 

 

Additional information