Ειδοποίηση
 • JW_SIG_PRG

Άρθρα

Διοίκησης και Οικονομίας

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

          Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α? κατηγορίας και ΚΒΣ.

          Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

 •           Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 •           Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 •           Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 •           Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
 •         Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής  καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας. 
 •         Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 •         Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 •          Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών.
 •           Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 •           Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

 

 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.Νομοθεσία:  Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/25.07.1997, τ?. Α?) και Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/06.10.1998, τ?. Α?).Επαγγελματικές  Άδειες

          Λογιστή  Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή)

          Λογιστής Φοροτεχνικού Γ? τάξεως (5ετής προϋπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός  Δ? τάξεως  + εξετάσεις) 

 

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 •           Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
 •           Καταγραφεί  τα  στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα  του τμήματος υποδοχής.
 •           Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 •           Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
 •           Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν  τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.
 •           Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
 •           Παρέχει πληροφορίες σχετικά  με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
 •           Εξυπηρετεί  τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού. 


{gallery}dioikhshsoikonomias{/gallery}

 

Additional information